Haberler

Yumurtalık Kanserinde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Yumurtalık kanseri tedavisinde en önemli faktör yapılan ilk ameliyatın kapsam ve kalitesidir. Yapılan tüm bilimsel çalışmalarda, ilk ameliyatta geride gözle görülür tümör bırakılmayan (maksimal sitoredüksiyon-debulking cerrahisi) hastalarda tedavi başarısı en yüksek bulunmuştur. Bu nedenle yumurtalık kanseri şüphesi olan hastalar detaylı bir değerlendirmeden (klinik ve radyolojik olarak) geçmeli ve geride tümör bırakılmayacak bir cerrahiye uygun ise mutlaka cerrahi uygulanmalıdır. Primer debulking cerrahisi denilen bu cerrahi işlemde, tüm tümörlü dokuların çıkartılması ve geride gözle görülür tümör bırakılmaması amaçlanmaktadır.

Ameliyat sonrası ise hastalarımızı 6 kür sürecek bir kemoterapi süreci beklemektedir. Tüm bu çabalara rağmen yumurtalık kanseri kadınlarda en sık ölüme yol açan jinekolojik kanser olmayı sürdürmektedir. Tedavi bitiminden sonraki özellikle ilk iki yıl hastalığın tekrar etmesi açısınan büyük risk taşımaktadır. Yumurtalık kanseri tedavisinde, hastalığın tekrarlama riskini azaltmak ve sağ kalımı uzatmak için yoğun bir şekilde bilimsel çalışmalar devam etmekte yeni tedavi modaliteleri üzerinde çalışılmaktadır.

Yumurtalık kanseri tedavisinde yeni bilimsel tedavi modalitelerinden birisi de HIPEC (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy- Sıcak Kemoterapi)’dir. HIPEC (sıcak kemoterapi) yöntemi, belirlenen kemoterapi ilaçlarının karın içerisine belirli bir ısıda ve sürede uygulandığı işlemdir. İlk olarak barsak ve mide kanserlerinde kullanılmaya başlanan bu prosedür, günümüzde yumurtalık kanseri tedavisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Son çıkan bilimsel yayınlar incelendiğinde, özellikle neoadjuvant kemoterapi uygulanan hastalarda HİPEC uygulamasının sağ kalımı anlamlı şekilde uzattığı gösterilmiştir.