Haberler

Yumurtalık Kanseri Tedavisinde NEOADJUVAN KEMOTERAPİ nedir?

Yumurtalık kanseri tanısı konulan bazı iyi seçilmiş hastalarda, ilk cerrahi yapılmadan, 3 kür kemoterapi verilmekte ve sonrasında cerrahi evreleme yapılmakta, ardından tekrar 3 kür kemoterapi verilmektedir. Bu tedavi yaklaşımına neoadjuvan kemoterapi denilmektedir. Elimizdeki bilimsel verilere dayanarak neoadjuvant kemoterapi sonrası ameliyat planlanan hastalara mutlaka ameliyat sırasında sıcak kemoterapi tedavisi hakkında detaylı bilgi verilmeli ve hastaya bu tedavi seçeneği sunulmalıdır. Çünkü, yapılan bilimsel çalışmalarda, neodjuvan kemoterapi sonrası, ameliyat sırasında sıcak kemoterapi uygulalan hastalarda tedavi başarısı şansı anlamlı ölçüde artmaktedır.